نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

امریکن بولی اگزوتیک

  • میزان نیاز ورزشی: زیاد
  • قابلیت آموزش آسان: خیلی آسان
  • میزان ریزش مو: معمولی
  • نظافت: کم
  • رفتار خوب با کودکان: خوب
  • میزان سلامت این نژاد: معمولی
  • میزان تحمل تنها بودن: زیاد
  • هوش: معمولی